Aktywne obywatelstwo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

W stolicy województwa świętokrzyskiego powstaje budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim. Polega on na tym, że miasto (gmina) udostępnia pewną kwotę ze swojego rocznego budżetu dla mieszkańców, którzy bezpośrednio decydują, na co te pieniądze przeznaczyć. Każdy mieszkaniec może zgłosić projekt, który jego zdaniem powinien być zrealizowany. Po zgłoszeniu projektów następuje weryfikacja wniosków  przez specjalnie powołaną komisje, a na końcu odbywa się głosowanie.

Ideę powołania budżetu zainicjowały lokalne media - Radio Kielce oraz kielecka redakcja Gazety Wyborczej. Wspólnie w ramach akcji „Razem poukładajmy Kielce” zachęcają one do partycypacji społecznej i wspólnego decydowania o przeznaczaniu środków na lokalne inicjatywy.

Wielkość kieleckiego budżetu obywatelskiego wynosi 3 mln zł. Zakres przedmiotowy projektów dotyczy infrastruktury. Budżet obywatelski już wywołał aktywność społeczną - według regulaminu, głosować będzie mógł każdy obywatel Kielc, który ukończył 16 lat. A to za sprawą młodych aktywnych obywateli, którzy postanowili  napisać petycję w sprawie zasad głosowania nad budżetem obywatelskim. 

Sam pomysł budżetu partycypacyjnego jest świetnym sposobem na pobudzenie aktywności mieszkańców i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Miasta. Mieszkańcy mogą podwójnie poczuć realny wpływ na losy swojej okolicy, zarówno pisząc projekt, jak i oddając swój głos w powszechnym głosowaniu.
„Budżet obywatelski jest lekarstwem na pewne niedoskonałości w systemie samorządowym, które powstały w ciągu ostatnich lat” - powiedziała na antenie Radia Kielce dr Janina Kowalik, socjolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły do 6 września.
Zachęcamy do włączenia się w akcje i współdecydowania o losach swojego Miasta!

Regulamin budżetu

Źródła:

Gazeta Wyborcza
Radio Kielce
Czas na budżet obywatelski w Kielcach


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE POLAKÓW

Instytut badawczy TNS Polska na zlecenie Groupon Polska przeprowadził badania na temat Zaangażowania Społecznego Polaków. Ankietowanych zapytano m.in. o to, czy warto pracować  w grupie, co utrudnia  aktywność obywatelską oraz jak Internet wpływa na angażowanie się w życie społeczne.
Wyniki raportu są bardzo optymistyczne. Okazuję się, że prawie 90 proc. internautów sądzi, że można zrobić więcej, działając wspólnie niż w pojedynkę, 82 proc. praca w grupie sprawia satysfakcje, a  72 proc.  badanych zamierza angażować się w życie społeczne.
Prawie trzy czwarte ankietowanych  zauważa wszelkiego rodzaju akcje organizowane w ich społeczności lokalnej. Mieszkańcy mniejszych miejscowości do 20 tys. z różnego rodzaju inicjatywami mieli do czynienia rzadziej (ok. 35% odpowiadających nie spotkało się z nimi nigdy). 
Ankietowani odpowiedzieli  także na pytanie, dlaczego nie angażują się w życie społeczne.  Ponad połowa mówi o braku motywacji do działania i wiary, że uda się coś zrobić. W dalszej kolejności wymieniają własne problemy i brak czasu. Niestety, aż co czwarty uczestnik badania nie wie, jak mógłby się zaangażować, mimo że 70 proc. dostrzega akcje społeczne organizowane w społeczności lokalnej. Internauci uważają, że w Polsce brakuje przestrzeni, możliwości i inicjatyw, w które  łatwo byłoby się angażować.
Ważnym miejscem informacji i promocji inicjatyw społecznych jest Internet - tak odpowiedziało 98 proc. ankietowanych. Internet daje wiele możliwości aktywności społecznej, jaką jest np. zabieranie głosu. Około 50 proc. osób  ocenia produkty i usługi, 38 proc. bierze udział w dyskusjach na forach internetowych, blogach i serwisach internetowych, a 36 proc. polubiło daną inicjatywę na jej profilu.
Ankieta została przeprowadzona  w dniach  od 31 maja do 5 czerwca na grupie 500 internautów w wieku od 18-60 lat.

Raport "Zaangażowanie Społeczne Polaków"
 

Finansowanie