Terminy | Tematyka spotkań

9 października 2013 r.

 • Czym jest aktywne obywatelstwo i jakie możliwości stwarza przed młodymi ludźmi?
 • Jak dostęp do informacji wpływa na aktywne obywatelstwo młodych ludzi?
 • Formy aktywności obywatelskiej młodych ludzi.


14 listopada 2013 r.

 • Alternatywne sposoby nauki języków obcych.
 • Jak zwiększyć efektywność nauki języków w szkołach?
 • Znajomość języków obcych furtką do Europy.


8 stycznia 2014 r.

 • Mobilność studencka szansą na rozwój i karierę. Studia za granicą jako forma mobilności młodych ludzi.
 • Bariery utrudniające mobilność terytorialną młodych. Jak je pokonać? Formy ułatwiające mobilność zawodową i terytorialną.

 

25 lutego 2014 r.

 • Bezrobocie wśród młodych.
 • Wolontariat jako sposób walki z bezrobociem.

 

4 kwietnia 2014 r.

 • Edukacja nieformalna i międzykulturowa - kreAktywne wakacje.

 

Finansowanie