Kontakt

Informacji na temat projektu "Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie" udziela:
Karolina Wróbel
Koordynatorka projektu

tel.: 41 310 85 96
e-mail: karolina.wrobel@epi.org.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Telefon: 41 310 70 90
Fax: 41 310 81 91
email: biuro@epi.org.pl

www.epi.org.pl
www.facebook.com/edukacja.przez.internet

Finansowanie