O MwD

Program "Młodzież w działaniu"

„Młodzież w działaniu” to program, który pozwala młodym ludziom realizować swoje pasje, rozwijać się, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności oraz umożliwia efektywne wykorzystanie czasu wolnego. Skupia się na działaniach mieszczących się w obrębie edukacji pozaformalnej, czyli tej, która odbywa się poza systemem oświaty.
Program składa się z pięciu akcji:

  • Akcja 1. Młodzież dla Europy
  • Akcja 2. Wolontariat Europejski
  • Akcja 3. Młodzież w Świecie
  • Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży
  • Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Program, oprócz finansowania projektów, realizuje cele, takie jak przezwyciężanie barier i stereotypów wśród młodych ludzi, pobudzanie ich solidarności i tolerancji, promowanie aktywności obywatelskiej i mobilności młodzieży. Ważnym elementem programu jest szczególne zwrócenie uwagi na młodzież z mniejszymi szansami, której dostęp do edukacji, informacji i kultury jest ograniczony przez bariery społeczne, geograficzne czy finansowe. Może uczestniczyć w nim każdy, bez względu na pochodzenie, płeć czy sytuację materialną. „Młodzież w działaniu” jest programem skierowanym do młodych ludzi, ale również do osób pracujących z młodzieżą.

Więcej informacji na stronie: www.mlodziez.org.pl


Certyfikat Youthpass

Program „Młodzież w działaniu” oparty jest na edukacji pozaformalnej. W związku z tym każda osoba, która brała udział w programie w ramach Akcji: 1.1., 1.2., 1.3., 2., 3.1., 4.3., 4.6., i 5.1. ma prawo otrzymać Certyfikat Youthpass.
Certyfikat Youthpass to dokument, który przedstawia i poświadcza umiejętności oraz efekty osiągnięte w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu.

Każdy certyfikat zawiera:

  • dane osobowe uczestnika,
  • ogólny opis odpowiedniej Akcji programu,
  • opis i ocenę ruzltatów uczenia się osiągniętych przez uczestnika w trakcie projektu w ramach kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, kompetencje informatyczne, matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna).

Poprzez Youthpass Komisja Europejska gwarantuje, że uczestnictwo w programie "Młodzież w działaniu" zostanie uznane za doświadczenie edukacyjne. Dokument ten może być bardzo przydatny w dalszym rozwoju osobistym, kształceniu i pracy zawodowej.
Aby otrzymać Certyfikat wystarczy zgłosić się do organizacji realizującej projekt, w którym uczestniczyliśmy.

Więcej informacji na stronie: www.youthpass.eu

 

 

Finansowanie