Alternatywne sposoby nauki języków obcych

EUROBAROMETR

W 2012 roku Komisja Europejska wydala publikacje na temat znajomości języków obcych w poszczególnych krajach UE. Z raportu możemy się dowiedzieć, jak wygląda nauka języków obcych w Polsce i porównać ją z danymi ogólnoeuropejskimi.  Według polskiego społeczeństwa najprzydatniejszym językiem jest język angielski, na drugim miejscu uplasował się niemiecki. Są to też dwa języki, których znajomość, według polskich ankietujących powinny dać ich dzieciom korzyści w przyszłości.

50 proc. ankietowanych zna przynajmniej 1 język na tyle dobrze, aby prowadzić konwersację. 22 proc. zna na tym poziomie 2 języki, a 7 proc. społeczeństwa byłoby się w stanie dogadać w 3 językach obcych.  Z badań wynika że dokładnie połowa Polaków nie zna ani jednego języka na poziomie swobodnego porozumiewania. To o 4 proc. więcej niż średnia UE (46 proc.).  Niepokojącą statystyką jest fakt, że aż 22 proc. polskiego społeczeństwa nie ma żadnej styczności z językiem obcym (praca, wakacje, Internet, telewizja, radio, gazety). Przy średniej UE wynoszącej 7 proc. wypadamy bardzo źle. Ponad 60 proc. Polaków odpowiedziała w ankietach, że język przydaje im się głównie w pracy zagranicą i na wakacjach.

Pobierz raport Eurobarometr 2012


SZKOŁA TO NIE WSZYSTKO!

Nauka w szkole nie zawsze jest wystarczająca, aby kompleksowo nauczyć się języka obcego. Czasami brakuje indywidualnego podejścia do ucznia, zdolności motywacyjnych czy po prostu wyboru najlepszych metod. Na szczęście nie jesteśmy skazani wyłącznie na kształcenie w szkole. Oto kilka alternatywnych sposobów nauki języków obcych według wybranych metod oraz przykładowe ceny zajęć.

Metoda Helen Doron 
Helen Doron Early English to prosta i naturalna metoda nauczania języka angielskiego, odpowiednia dla każdego dziecka. Polega na wykorzystaniu unikalnej umiejętności dziecka do przyswajania języka. Pozwala na uczenie się do dziesięciu razy szybciej niż na przeciętnych kursach. Zajęcia mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek. Od 1985 roku metoda Helen Doron naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Maluchy mają kontakt z językiem na co dzień, osłuchują się z nim, a każda próba powiedzenia czegoś czy wykazanie zrozumienia sprawia, że rodzice lub inne bliskie osoby chwalą dziecko, a ono czuje satysfakcję z dokonanego postępu.

Metoda Callana
Metoda Callana opiera się na ciągłej gotowości do udzielania odpowiedzi na szybko zadawane pytania. Lektor wymawia nowe słowo, uczeń je słyszy i powtarza odpowiadając na pytanie lektora, później poznaje jego pisownię podczas czytania, a w końcu uczy się jego pisowni podczas dyktanda. Metoda ta jest najlepsza wszystkich, którzy chcą jak najszybciej nauczyć się płynnie mówić. Oryginalny system powtórek w czasie zajęć sprawia, że zapamiętuje się całe zadania. Metoda ta zyskała pozytywne opinie wśród autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Po 240 godzinach osiągnięty poziom umożliwia zdanie FCE.

Metoda Berlitza
Metoda Berlitza kładzie szczególny nacisk na konwersację. Nauczyciel mówi tylko po angielsku i nie ma odrębnych lekcji poświęconych zasadom gramatycznym. Metoda uczy poprawnej konwersacji zakładając, że jeśli nauczysz się swobodnie mówić w obcym języku, będziesz znał też jego gramatykę. Uczniowie poznają i utrwalają słowa i wyrażenia w podobny sposób, w jaki dzieci uczą się mówić. Metodę stosują tylko szkoły Berlitza.

Metoda SITA
W metodzie SITA podstawą jest relaks. System SITA, podobnie jak inne metody oparte na superlearningu, działają równolegle na dwóch poziomach - świadomości i podświadomości. Autorzy tej metody stworzyli urządzenie (maska z czujnikiem oddechu), wprowadzające w stan alfa, który w warunkach naturalnych osiąga się tuż przed zaśnięciem oraz tuż po przebudzeniu. Podobno ucząc się w ten sposób możemy w ciągu 44 godzin nauki opanować ok. 1200 nowych słów i zwrotów.

Metoda Total Immersion
Metoda dla potrzebujących błyskawicznie opanować język obcy, a posiadających mało czasu. „Całkowite Zanurzenie” (ang. Total Immersion) to bardzo intensywne zajęcia konwersacyjne, trwające cały dzień - 12 lekcji dziennie od godz. 8.00 do 17.00, w tym lunch. Masz wtedy stały kontakt z językiem podczas zajęć, przerw i posiłków. Cały czas, robisz szybkie postępy w nauce. Kurs trwa od jednego do sześciu tygodni.

Metoda Wilka
Jest to metoda języka mówionego polegająca na uczeniu się na własnych i cudzych błędach. Zajęcia trwają 90 minut. W grupie są cztery osoby, a każda z nich ma wypowiedzieć około 300 zdań. Z takich zajęć zapamiętuje się około 60 procent materiału. Podczas lekcji uczniowie muszą wyłapywać błędy kolegów i poprawiać ich. Podobno zaczynając naukę od najniższego poziomu można opanować język w ciągu dwóch lat.

Metoda holistyczna
Integracja przekazu na trzech poziomach świadomości: intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Integruje naukę języków obcych z treningiem motywacyjnym i technikami przyspieszonej nauki. Wykorzystuje wyniki wieloletnich światowych badań nad potencjałem mózgu i inteligencją złożoną.

Metoda SuperMemo
SuperMemo jest unikalną metodą nauki, która powstała jako odpowiedź na pytanie. czy można trwale zapamiętać dowolną ilość różnorodnych informacji.
Odkrycie i opisanie krzywej zapominania to przełom w naszej wiedzy o uczeniu się i zapamiętywaniu. Badania pokazują, że efektywne zapamiętanie dowolnej ilości materiału jest możliwe, gdy informacje, które chcemy zapamiętać, podawane są w odpowiednich odstępach czasu, przy czym dla każdej jednostki materiału powinien zostać wyznaczony indywidualny wykres na krzywej zapominania. Ucząc się w ten sposób, każda osoba bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy indywidualne predyspozycje może już w ciągu pierwszego miesiąca nauki opanować podstawowy zasób słów z dowolnego języka obcego

Źródło: portalwiedzy.onet.pl


KURSY JĘZYKOWE ONLINE

Jedną z umiejętności, która stała się obowiązkowym punktem w CV jest znajomość co najmniej jednego języka obcego. Niestety nie każdy ma czas i pieniądze, by chodzić na kursy, które oferują nam szkoły językowe. Jednym z rozwiązań tego problemu są kursy  online.

W Internecie znajdziemy bogatą ofertę kursów online, mających wiele zalet. Możemy wybrać  dowolny język, którego chcemy się uczyć, określić tryb nauki indywidualny, bądź grupowy oraz ustalić rytm i czas uczenia, odpowiadający naszym potrzebom. Dodatkowym plusem jest to, że sami możemy wybrać sobie lektora, czy native speakera, przy którego pomocy chcemy się uczyć.

Większość kursów oferuje bezpłatną lekcje próbną, dzięki czemu mamy możliwość  wypróbować kilka kursów i wybrać najlepszy dla siebie. Cena jednej lekcji wynosi od 30 złotych. Koszty zależą od języka i trybu nauki, jaki wybraliśmy.

By skorzystać z kursów online wystarczy dostęp do  Internetu, Skype, mikrofon i słuchawki.

Finansowanie