Wolontariat jako sposób na bezrobocie młodych

EPI Z CERTYFIKATEM DOBRYWOLONTARIAT.PL

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet otrzymało certyfikat „dobry wolontariat”. Młodzi ludzie, którzy mieli okazję z nami współpracować, docenili naszą organizację. Szczególną uwagę zwrócili na możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów, jaką dajemy wolontariuszom. Młodzież podczas oceny Stowarzyszenia wskazywała także na nowe kompetencje i umiejętności zdobyte w organizacji. Nie bez znaczenie pozostał również fakt, że dbamy o dobrą atmosferę i kontakt z każdym wolontariuszem.
Eksperci Programu "dobry wolontariat" zauważyli, że nasze działania mają pozytywny wpływ na młodzież z regionu świętokrzyskiego, co jest dla nas motywacją do dalszego rozwoju i poszerzania współpracy z młodymi ludźmi.

Realizatorami Programu "dobry wolontariat" są Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".
Celami programu „dobry wolontariat” są:

 • edukacja organizacji, instytucji oraz samych wolontariuszy poprzez udostępnianie wiedzy i dobrych praktyk o wolontariacie oraz wymianę doświadczeń,
 • podnoszenie standardów współpracy z wolontariuszami i dbanie o jakość zarządzania poprzez zaświadczanie o organizacji lub instytucji przyjaznej wolontariuszom,
 • promowanie dobrego wolontariatu poprzez wzmocnienie wizerunku wolontariatu w Polsce i przełamywanie panujących na jego temat stereotypów.


Źródło:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
DobryWolontariat.pl


WOLONTARIAT - KTO, PO CO I DLA KOGO?

Kim jest wolontariusz?
Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusz wykonuje świadczenia na podstawie umowy zawartej z korzystającym z wolontariatu.

Gdzie mogę zostać wolontariuszem?
Przepisy w żaden sposób nie wskazują w jakich miejscach można wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Działalność taką można podjąć w zasadzie wszędzie, poza podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą. Wolontariuszy potrzebują takie podmioty jak ośrodki pomocy społecznej, szpitale, muzea, fundacje, szkoły, domy opieki społecznej, a nawet związki zawodowe, stowarzyszenia czy organizacje rządowe. Wolontariuszem lub wolontariuszką możesz zostać w naszym Stowarzyszeniu.

Co mi to daje?
Osoba bezrobotna lub ucząca się dzięki wolontariatowi może nabyć nowe umiejętności, podnieść swoje kwalifikacje, a nawet zdobyć zatrudnienie. Wielu pracodawców podkreśla, że doświadczenie jako wolontariusz wzbogaca CV i ma wpływ na pozytywne postrzeganie danej osoby. Wolontariat to pierwszy krok w stronę życia zawodowego. Włącz się!

Źródło:
Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Rodzina & Kariera


JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Decydując się na bycie wolontariuszem, weź pod uwagę:

 • swoje zainteresowania,
 • zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • ilość wolnego czasu,
 • miejsce zamieszkania.


Ścieżki prowadzące do działalności w charakterze wolontariusza:
Centrum Wolontariatu zajmuje się pośredniczeniem między osobami i organizacjami poszukującymi pomocy, a przyszłymi wolontariuszami. Prowadzą bazy wolnych miejsc pracy, rejestr kandydatów, a także doradzają w wyborze zajęcia, organizacji pozarządowej oraz szkolą ochotników.
www.old.wolontariat.net.pl
www.ibpw.wolontariat.org.pl to strona, na której znajduje się „skrzynka dobroci”, zajmująca się internetowym pośrednictwem pracy wolontarystycznej. „Skrzynka dobroci” jest systemem rejestracji i komunikacji wolontariuszy z placówkami zainteresowanymi współpracą.

Bazy organizacji pracujących z wolontariuszami. Kolejnym krokiem znalezienia pomysłów na wolontariat, może być dotarcie do organizacji pozarządowej, która w danej okolicy prowadzi działania. Szukać można za pomocą bazy danych portalu ngo.pl - bazy.ngo.pl
Zawierają one dane kontaktowe wszystkich organizacji, ułatwiają znajdywanie organizacji w zależności od tematyki, którą się zajmuje, a także lokalizacji.

Projekty społeczne - pomysły na różnorodne działania społeczne można znaleźć na stronach programów prowadzonych przez Fundację CEO, np.:


E-wolontariat - dziś można być wolontariuszem, nie wychodząc z domu. Informacje o możliwościach podejmowania aktywności wolontariackich w sieci, można znaleźć na stronie: www.e-wolontariat.pl

Prasa, informacje na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych to również miejsca, gdzie zamieszczają ogłoszenia osoby, które poszukują wolontariuszy.


KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

Karta etyczna wolontariusza:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą,
 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić,
 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy,
 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane,
 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania,
 • wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób,
 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem,
 • będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem,
 • będę działać w zespole,
 • będę osobą, na której można polegać,
 • będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje,
 • będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy,
 • będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach,
 • postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Karta Etyczna Wolontariusza

Finansowanie