O projekcie | O nas

Projekt „Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie” jest skierowany do młodzieży z województwa świętokrzyskiego, która chciałaby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Głównym celem MKO jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w życiu publicznym poprzez spotkania w przyjaznych im miejscach, aby bez barier i w komfortowej przestrzeni dyskutować na ważne dla nich tematy. Takimi miejscami będą kieleckie kawiarnie i inne miejsca spotkań młodzieży.

W spotkaniach będą uczestniczyć eksperci, lokalni politycy i działacze organizacji pozarządowych. Tematy MKO będą związane  z szeroko pojętą polityką młodzieżową. Zaplanowanych jest 5 spotkań. Młodzież będzie miała szanse przekazać decydentom swoje opinie, wnioski, postulaty, odnieść się krytycznie do ich działań i proponować kierunki zmian. W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie ekspert z dziedziny, która będzie tematyką debat. Dyskusje toczyć się będą w zakresie:

 • udziału w życiu publicznym,
 • nauki języków obcych,
 • mobilności młodzieży, bezrobocia
 • młodych ludzi, wolontariatu
 • edukacji pozaformalnej.

Po zakończeniu projektu zaplanowaliśmy wystawę plakatów promujących aktywność społeczną, na których będą hasła wypracowane podczas spotkań.
Plakaty zawisną w popularnych miejscach w Kielcach tworząc galerię.
Projekt skierowany jest do osób od 15 do 30 roku życia. Jedynym wymogiem uczestnictwa w spotkaniach jest wcześniejsza rejestracja.
Projekt „Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacja przez Internet w ramach programu „Młodzież w działaniu” finansowanego przez Komisję Europejską.

Patroni honorowi

 • Wojewoda Świętokrzyski, Bożentyna Pałka-Koruba
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas
 • Prezydent Miasta Kielce, Wojciech Lubawski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł

Patroni medialni

 • Echo Dnia,
 • Radio Kielce,
 • TVP Kielce,
 • Wrota Świętokrzyskie,
 • Portal E-VIVE.pl
 • Telewizja Świętokrzyska

Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet tworzy zespół młodych osób pozytywnie nastawionych do życia.  Staramy się zmieniać rzeczywistość młodzieży i podnosić jej aktywność.
Nasz cel to szeroko rozumiane wspieranie edukacji z naciskiem na edukację pozaformalną
i nieformalną. Działania realizujemy dzięki wsparciu m.in. Unii Europejskiej. Szeroko korzystamy
z programu „Młodzież w działaniu”, w ramach którego organizujemy akcje i wydarzenia skierowane do młodych osób.
Na naszym koncie są takie projekty, jak:

 • Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży
 • Małe Kroki - Wielki Postęp
 • Świętokrzyskie forum młodych - Nam zależy!
 • (Poza)Formalna Edukacja
 • Euro Forum o Kryzysie
 • Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!

Młodzież w naszych projektach to nie tylko uczestnicy, ale także współrealizatorzy. Młodzi ludzie jako wolontariusze pomagają w realizacji projektu, zyskują nowe umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenia niezbędne w budowaniu kariery zawodowej. Zadowolenie młodzieży potwierdza certyfikat „dobry wolontariat”, który otrzymaliśmy w czerwcu 2013 r.
Wspieramy także aktywność młodych na polu partycypacji obywatelskiej współrealizując projekt „Szkoła partycypacji”, którego celem jest włączenie uczniów w proces decydowania o wydatkach szkoły. Dzięki temu młodzi ludzie poznają ideę budżetu partycypacyjnego i przygotowują się do roli aktywnych obywateli.

Ponadto wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie realizujemy projekty: „Targi przyszłością regionu”, którego zadaniem jest przygotowanie młodzieży do pracy w branży wystawienniczo-targowej oraz „Szkoła, staż, praca - Twoja droga do sukcesu!” - skierowany do przyszłych informatyków i logistyków.

Pomagamy nie tylko bezpośrednio młodym ludziom, ale także tym, którzy z nimi pracują. Zajmujemy się szkoleniem, doradztwem i wspieraniem organizacji działających na rzecz młodzieży. W obszarze naszych działań mieści się pomoc dla NGO. Realizujemy ją poprzez udział w projekcie „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”, w ramach którego działa Inkubator Trzeciego Sektora. Oferujemy doradztwo, coaching, animację i szkolenia.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Punkt  Eurodesk Polska. Jest to europejska sieć informacji dla młodzieży. Konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące UE za pośrednictwem Internetu, telefonicznie i osobiście.

Więcej informacji na stronie: www.epi.org.pl

 • Polityka prywatności

  Kliknij aby zapoznać się z Polityką Prywatności Stowarzyszenia Edukacja przez Internet.

Finansowanie