Języki już nie obce!

Aktualności » Języki już nie obce!

Dzięki znajomości języków jesteśmy obywatelami świata i lepiej rozumiemy inne kultury. To tylko jeden z wielu interesujących wniosków, które zostały wypracowane podczas spotkania dyskusyjnego "Alternatywne sposoby nauki języków obcych".

14 listopada w Tokaj Cafe w Kielcach licealiści i studenci spotkali się z ekspertami, by porozmawiać o metodach nauki języków obcych i korzyściach, jakie daje ich znajomość.

Młodzież uważa, że większość metod wykorzystywanych w czasie lekcji nie jest efektywna. Sprawdziany, kartkówki, nauka słówek na pamięć czy praca z podręcznikiem nie przynosi zamierzonych rezultatów. Młodzi ludzie podkreślają, że często uczą się z przymusu. - Musimy zaliczyć kartkówkę, musimy napisać sprawdzian, wreszcie musimy zdać maturę. Główny cel, jakim jest swobodne porozumiewanie się ginie - uważa Jędrzej, uczestnik spotkania.

Jedną z metod, jaką wymienili dyskutujący jest zapamiętywanie przez skojarzenia, które wywołują emocje. - Jeśli nowo poznane słowo skojarzymy z zabawną sytuacją, historią bądź osobą, wówczas wywołamy u siebie emocje. Gdy będziemy chcieli przypomnieć sobie dane słówko, wystarczy, że przypomnimy sobie związaną z nim historię - mówi Kamila Kępczyńska-Kaleta, która zna kilka języków obcych.

Eksperci i młodzież zgodnie twierdzą, że oprócz rożnych metod, które pomagają uczyć się języków ważna jest również motywacja. Może nią być chęć znalezienia dobrej pracy, możliwość podróżowania po całym świecie, a także własna ambicja. Ważną rolę pełni również nauczyciel, który powinien umieć zachęcić uczniów do nauki.

Na koniec spotkania dyskutujący wymyślili hasła promujące naukę języków obcych. Zaprezentujemy je na wystawie plakatów podsumowującej projekt.

Dziękujemy dyskutującym za zaangażowanie i aktywny udział w dyskusji oraz wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu spotkania. Mamy nadzieję, że zobaczymy się 8 stycznia 2014 roku. Tym razem porozmawiamy o mobilności studenckiej.

Wspólnie z młodzieżą dyskutowali:

  • Grzegorz Bień - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty,
  • Kamila Kępczyńska-Kaleta - poliglotka, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem realizatorka wielu międzynarodowych projektów młodzieżowych,
  • Aleksandra Polesek - nauczycielka języka hiszpańskiego,
  • Zbigniew Kmieć - rusycysta, realizator projektów skierowanych do młodzieży.
Finansowanie