Mobilni mogą więcej

Aktualności » Mobilni mogą więcej

Kształcą, rozwijają, pomagają zdobyć doświadczenie i nowe znajomości. O rożnych formach mobilności i płynących z niej korzyściach, rozmawiali młodzi ludzi w czasie spotkania dyskusyjnego "Mobilność młodzieżowa. Gdzie sięgają twoje granice?".

8 stycznia w Tiffany Cafe w Kielcach, młodzież wspólnie z ekspertami dyskutowała o wolontariacie, wymianach międzynarodowych, studiach, stażach i praktykach za granicą.

Młodzi ludzie jednogłośnie stwierdzili, że w województwie świętokrzyskim młodzież nie korzysta z dostępnych form mobilności. Wśród przeszkód, które utrudniają bycie mobilnym wymienili: nieznajomość języka, wysokie koszty i lenistwo, a także nieświadomość oraz strach przed nieznanym. Zaproszeni eksperci skutecznie obalili stereotypy na temat barier utrudniających korzystanie  z różnych form mobilności.

Jednym z zadań, które mieli wykonać dyskutujący było stworzenie  miniporadnika. Młodzi ludzi w kilkuosobowych grupach przygotowali plany wyjazdów na studia za granicę, wolontariat i wymianę. W wykonaniu pracy pomogli im eksperci, którzy służyli swoją radą i doświadczeniem.

W spotkaniu wzięły również osoby, które uczestniczyły w wymianach międzynarodowych. Podzieliły się one swoimi doświadczeniami, zachęcając do różnych form mobilności.

Dziękujemy ekspertom i młodzieży za aktywny udział w dyskusji, a także naszym wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu spotkania. Kolejne spotkanie dyskusyjne już 25 lutego. Tym razem porozmawiamy o bezrobociu i wolontariacie. Zapraszamy!

Wspólnie z młodzieżą dyskutowali:
Kamila Kępczyńska-Kaleta, realizatorka wielu międzynarodowych wymian młodzieżowych,
Anna Chebdowska, AIESEC Polska,
Tomasz Molęda, Program eduABROAD.

Finansowanie