Warto łączyć edukację formalną z pozaformalną!

Aktualności » Warto łączyć edukację formalną z pozaformalną!

Do takiego wniosku doszli uczestnicy ostatniego już spotkania dyskusyjnego w ramach Młodzieżowych Kawiarenek Obywatelskich poświęconego edukacji pozaformalnej i międzykulturowej.

4 kwietnia w kawiarni Cube Cafe grupa młodzieży spotkała się z ekspertami, by dyskutować o rożnych formach edukacji. Spotkanie rozpoczęło się jednak w sposób nietypowy. Młodzi ludzie wraz z ekspertami zostali podzieleni na grupy. Za zadanie mieli opracować kampanię społeczną promującą tolerancję wobec innych kultur wśród młodzieży. Mimo krótkiego czasu na wykonanie zadania, spisali się na medal.

Praca w grupach stała się pretekstem do rozmowy na temat edukacji pozaformalnej. Młodzież i eksperci dokładnie omówili wykonane zadanie, wymienili cechy edukacji pozaformalnej oraz nazwali umiejętności i kompetencje, jakich nabyli w czasie pracy. Młodzi ludzie nauczyli się m.in. zarządzania czasem, planowania działań, tworzenia haseł i plakatów, a także rozwinęli takie umiejętności jak kreatywność i praca w grupie. - Nauczyliśmy się tak dużo, dzięki formie, jaką był warsztat. Najlepsze efekty przynosi nauka przez praktykę, zabawę, oparta na współpracy - powiedziała Ola, uczestniczka spotkania.

Młodzież zgodnie stwierdziła, że edukacja pozaformalna jest wykorzystywana w szkole za rzadko. - Wynika to miedzy innymi z braku czasu na zajęciach. Uczniowie muszą opanować zbyt dużą ilość materiału - uważa Elżbieta Sobierajska, nauczycielka języka polskiego z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

O tym, że należy wykorzystywać edukację pozaformalną w procesie kształcenia przekonany jest również prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Tomasz Chrzastek, który dodał, że zmieniają się tendencje w systemie edukacji. Obecnie przewidywana reforma szkolnictwa wyższego będzie brała pod uwagę edukację pozaformalną.

Dziękujemy ekspertom i młodzieży za zaangażowanie i aktywny udział w spotkaniu.

Razem z młodzieżą dyskutowali:

  • Tomasz Chrząstek - Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Humanistycznego UJK,
  • Elżbieta Sobierajska - nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
  • Karolina Bulanowska - Prezes Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Kalejdoskop.

 

Finansowanie