Wolontariatem w bezrobocie

Aktualności » Wolontariatem w bezrobocie

Przy ubieganiu się o pracę ważne jest doświadczenie, kompetencje i kontakty. Wszystko to można zdobyć będąc wolontariuszem. To tylko jeden z wielu wniosków, do jakich doszli uczestnicy spotkania dyskusyjnego: „Jak wykorzystać wolontariat w walce z bezrobociem?”.
25 lutego w Cube Cafe młodzież i eksperci rozmawiali na temat wolontariatu i bezrobocia wśród osób młodych na świecie, w Polsce i w województwie świętokrzyskim.

Do przyczyn wysokiego bezrobocia wśród osób do 30 roku życia, dyskutujący zaliczyli nie tylko obecną sytuację gospodarczą wielu krajów i politykę państw, ale również zbyt wysokie wymagania, brak chęci zdobywania doświadczenia i pomysłu. - Jeśli masz pomysł na siebie, ktoś cię zatrudni. A wolontariat jest jednym z sposobów na sprawdzenia tego pomysłu - powiedział Zbigniew Brzeziński, specjalista od poradnictwa zawodowego z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

- Wolontariusz to ktoś otwarty na innych, niebojący się wyzwań i sprawdzenia samego siebie. To pomoc nie tylko innym, ale również inwestycja w siebie. Dzięki wolontariatowi nauczyłam się cierpliwości i konsekwencji w osiąganiu celów, które wcześniej wydały mi się niemożliwe do zrealizowania - uważa Ania, jedna z uczestniczek spotkania.

Jednym z zadań młodzieży podczas spotkania było stworzenie profilu wolontariusza pracującego w jednym z czterech miejsc: organizacji pozarządowej zajmującej się aktywizacją obywateli, w organizacji zajmującej się ekologią, w domu dziecka i przy akcji charytatywnej dotyczącej zbiórki żywności. Następnie młodzież podzielona na grupy miała opisać doświadczenia i kompetencje, jakie mogliby nabyć w tych miejscach w czasie pracy wolontarystycznej. W wykonaniu zadania pomagali eksperci, którzy służyli swoją radą i doświadczeniem.

Na koniec spotkania dyskutujący wymyślili hasła zachęcające do podjęcia wyzwania, jakim jest wolontariat. Zostaną one zaprezentowane na wystawie plakatów podsumowującej projekt.
Dziękujemy młodzieży i ekspertom za udział w dyskusji oraz wolontariuszom za pomoc przy przygotowaniu spotkania. Kolejny raz spotkamy się 4 kwietnia i porozmawiamy o edukacji pozaformalnej i międzykulturowej.
Do zobaczenia!

Wspólnie z młodzieżą dyskutowali:

  • Przemysław Kowalczyk - doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
  • Zbigniew Brzezinski - specjalista od poradnictwa zawodowego z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach,
  • Michał Gaweł Michał Gaweł - kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach,
  • Barbara Zamożniewicz - Prezes Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa,
  • Michał Braun - Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
Finansowanie